Правила внутрішнього трудового розпорядку

Затверджено на зборах

трудового колективу

31.08.2015 року

Протокол №3

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників

Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради

Сумської області

І. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ:

1. Чергового адміністратора по гімназії:

1.1. Приходить до школи о 07.30;

1.2. Починає чергування зкласом о 07.45 год., закінчувати о 15.00;

1.3. Організовує і контролює чергування учнів та вчителів по гімназії протягом чергування;

1.4. Контролює облік відвідування учнів гімназії;

1.5. Забезпечує разом з черговим класом порядок та дисципліну під час перерви;

1.6. Контролює прибирання кабінетів по школі;

1.7. Підводить підсумки санітарного стану гімназії в кінці уроків;

1.8. Забезпечує наявність журналів на початку зміни та здає їх в кінці зміни у відведене для нього місце;

1.9. Своєчасно доводить до відома вчителів про зміну розкладу або заміну.

2. Чергового вчителя:

2.1. Починає чергування о 07.40 год., закінчує – о 14.35;

2.2. Протягом чергування знаходиться на своєму посту;

2.3. Забезпечує порядок та дисципліну під час перерви;

2.4. Протягом чергування забезпечує належний санітарний стан гімназії, контролює ефективне використання електроенергії під час перерв.

3. Вчителя-предметника:

3.1. Головна роль у гімназії належить учителю. Він забезпечує умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяє розвитку здібностей учнів;

3.2. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства та інших доброчинностей;

3.3. Захищає учнів від будь-яких форм психічного або фізичного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків та інших шкідливих звичок;

3.4. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

3.5. Організовує та веде позакласну роботу з предмета;

3.6. Правильно веде записи в журналах, своєчасно виставляє в них оцінки;

3.7. Підтримує навчальний режим, своєчасно і чітко виконує розпорядження адміністрації;

3.8. Готує до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними та регіональними групами;

3.9. Завжди поважний до дітей, ввічливий з батьками;

3.10. Зберігає своє робоче місце в чистоті та порядку.

4. Класного керівника:

4.1. В тісному контакті з вчителями проводить виховну роботу в класі, слідкує за виконанням гімназистами «Правил для гімназистів»;

4.2. Організовує своєчасну учбову допомогу учням, веде документацію по класу, подає керівництву гімназії необхідну інформацію про успішність, відвідування та поведінку учнів;

4.3. Вивчає сім’ї, в яких виховуються учні; відвідує сім’ї не менше одного разу на рік; в сім’ї, які викликали тривогу - не менше одного разу за півріччя;

4.4. Встановлює причини відсутності учнів, своєчасно відмічає відсутніх у класних журналах та журналі відвідувань учнів.

5. Технічні працівники:

5.1. Слідкують за чистотою та порядком частин школи, які закріплені за ними, згідно норм та вимог Шосткинської СЕС.

6. Завгосп:

6.1. Відповідає за матеріально-технічну базу гімназії, навчального процесу;

6.2. Відповідає за збереження гімназійного майна;

6.3. За чистоту та порядок гімназійних приміщень (в кінці робочого дня перевіряє їх);

6.4. За протипожежну безпеку і правильну організацію роботи обслуговуючого персоналу.

7. Гардеробник (черговий біля входу):

7.1. Не впускає сторонніх осіб у школу;

7.2. Відповідає за роботу гардероба та збереження одягу в ньому;

7.3. Передає загублені речі секретарю;

7.4. Відповідає за чистоту в гардеробі;

7.5. Відповідає за економію електроенергії на даній ділянці.

8. Двірник:

8.1. Слідкує за чистотою та порядком шкільної території.

II. РОБОЧИЙ ДЕНЬ:

1. Встановити 6-денний робочий тиждень. Початок 1-го уроку о 8.00, закінчення 7-го уроку - о 14.35;

2. Учитель зобов'язаний приходити на роботу за 15 хв. до початку першого уроку.

3. Учитель відкриває кабінет, провітрює його, зустрічає учнів. На перерві слідкує за дисципліною учнів.

4. Слідкує за санітарним станом кабінетів, біля них, за збереженням шкільного майна.

5. Весь робочий день учитель повинен виконувати покладені на нього трудові обов'язки /ст. 29 Закону України про працю/.

6. Під час осінніх, весняних, зимових канікул учитель повинен займатися педагогічною та виховною роботою в межах часу, які відповідають його тижневому навантаженню.

III. ПЕДАГОГІЧНИМ ТА ІНШИМ ПРАЦІВНИКАМ ШКОЛИ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1. Змінювати на свій погляд розклад уроків та графік роботи;

2. Відміняти, скорочувати, подовжувати уроки та перерви між ними;

3. Виганяти учнів з уроків;

4. Палити в приміщенні та на території гімназії;

5. Залишати учнів у кабінеті під час прибирання.

IV. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ:

1. За зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи в навчанні та вихованні дітей, тривалу та сумлінну роботу, новаторство в роботі використовуються такі заохочення;

- оголошення подяки;

- нагородження грамотою;

- нагородження Почесною грамотою;

- нагородження грошовою премією.

2. За підсумками атестації працівників гімназії, які найбільш відзначились, присвоюється звання: “Старший учитель”, “Учитель-методист”.

V. УСУНЕННЯ ВІД РОБОТИ:

1. Клопотання перед управлінням освіти про усунення педагога від роботи здійснює директор гімназії або особа, яка його заміщає,

2. Педагога може бути усунено від роботи, включаючи навчальні заняття, у випадку здійснення ним злочину або появи в школі в нетверезому стані, застосування фізичного насильства до учнів, у випадку травматизму учнів, в силу хворобливого стану (не більше 4-х місяців), що робить недоцільним проведення занять.

3. Проведення навчальних занять, що створюють загрозу життю та здоров'ю учнів, припиняється.

4. Всі усунення від роботи оформлюються наказом по гімназії.

VI.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Порушення трудової дисципліни – невиконання або несумлінне виконання обов’язків, покладених на нього трудовою угодою, статутом гімназії. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, веде за собою використання способів покарання:

- зауваження;

- догана;

- звільнення;

2. Наказ про дисциплінарне порушення оголошується працівнику протягом трьох днів під розписку.

VII. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПЕДАГОГІВ, ГІМНАЗИСТІВ ТА ДОПОМІЖНОГО ПЕРСОНАЛУ:

1. Зовнішній вигляд педагогів, гімназистів та допоміжного персоналу - одна з умов ефективності навчального процесу й допоміжної роботи та забезпечення дисципліни в гімназії. Від зовнішнього вигляду залежить стиль стосунків педагогів і вихованців, виховання культури учнів.

2. Зовнішній вигляд - зачіска, одяг, взуття - повинен спрацьовувати на цілі навчально-виховного процесу.

3. Основні вимоги до зовнішнього вигляду педагогів, учнів і допоміжного персоналу: охайність, відповідність вимогам учительської, учнівської моди.

Директор Шосткинської гімназії Ю.М.Мороз

Голова ПК Шосткинської гімназії С.С.Данько

Кiлькiсть переглядiв: 823

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.